منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات یاشار دهدشتی

کتاب زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب راهنما جامع آزمون تافل دکتری

راهنما جامع آزمون تافل دکتری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای زبان تخصصی - مدیریت . مدیریت اجرایی . MBA

2000 سوال چهار گزینه ای زبان تخصصی - مدیریت . مدیریت اجرایی . MBA

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی MBA (تافل MBA)

زبان تخصصی MBA (تافل MBA)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی

زبان عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان