منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات یاشار دهدشتی

کتاب راهنما جامع آزمون تافل دکتری

راهنما جامع آزمون تافل دکتری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی MBA (تافل MBA)

زبان تخصصی MBA (تافل MBA)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی

زبان عمومی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان