منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات کاظم علوی پناه

کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان