منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات کاتا جی.مورتی

کتاب برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۴۰۰ تومان