منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات پروفسور گئورگ قره پتیان

کتاب شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها

شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب محرکه های الکتریکی پیشرفته

محرکه های الکتریکی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان