منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات هایده علی آبادی

کتاب مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها

مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی به زبان C

برنامه نویسی به زبان C

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان