منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات ندا لیاقت

کتاب معرفی مقدماتی رایانش ابری، فناوری سبز - جدیدترین فناوری دنیای کامپیوتر

معرفی مقدماتی رایانش ابری، فناوری سبز - جدیدترین فناوری دنیای کامپیوتر

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان