منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهندس حمید رضا نظری

کتاب راهنما و تشریح کامل مسائل برنامه ریزی خطیlp

راهنما و تشریح کامل مسائل برنامه ریزی خطیlp

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان