منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهسا محبوب مقدسی

کتاب تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان