منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهرداد پرچ

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: آموخته
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مجموعه سؤالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی - با پاسخ تشریحی

مجموعه سؤالات طبقه بندی شده مدیریت بازاریابی - با پاسخ تشریحی

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (جلد اول: مقدمات)

زبان تخصصی مدیریت (جلد اول: مفاهیم پایه)

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مجموعه سؤالات طبقه بندی شده نظریه های عمومی مدیریت - دانشگاه سراسری

مجموعه سؤالات طبقه بندی شده نظریه های عمومی مدیریت - دانشگاه سراسری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب مجموعه سؤالات طبقه بندی شدۀ کنکور کارشناسی ارشد - تئوری های مدیریت (با پاسخ تشریحی)

مجموعه سؤالات طبقه بندی شدۀ کنکور کارشناسی ارشد - تئوری های مدیریت (با پاسخ تشریحی)

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات زبان تخصصی و تئوری های مدیریت

بانک سوالات زبان تخصصی و تئوری های مدیریت

ناشر: اسرار دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری (نیمه متمرکز) داخل - رشته مالی

مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری (نیمه متمرکز) داخل - رشته مالی

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب بازاریابی

بازاریابی

ناشر: نشر آموخته
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب زبان عمومی کارشناسی ارشد

زبان عمومی کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع مدیریت

کتاب جامع مدیریت

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان