منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهران رضوانی

کتاب 200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه ویژه کنکور کارشناسی ارشد

200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه ویژه کنکور کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت جامع برند

مدیریت جامع برند

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان