منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهدی سعیدی کیا

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار

مهارتها و قوانین کسب و کار

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان