منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مهدی جوانشیر

کتاب تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان