منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مصطفی نصری

کتاب نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان