منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مسلم ضرغام فرد

کتاب آمایش شهری (با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور)

آمایش شهری (با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور)

ناشر: موسسه نشر شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها

دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان