منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مرتضی رضایی

کتاب کلید واژگان طلائی آزمون نظام مهندسی برق

کلید واژگان طلائی آزمون نظام مهندسی برق

ناشر: مولف-با همکاری نشر روز اندیش
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق

کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سوالات تالیفی از راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

سوالات تالیفی از راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان