منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مرتضی باقرپور

کتاب 200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه ویژه کنکور کارشناسی ارشد

200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه ویژه کنکور کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مهندسی - تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها

اقتصاد مهندسی - تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان