منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمود سادات کیائی

کتاب مبانی طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی

مبانی طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان