منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمود توسلی

کتاب طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

طراحی شهری هنر نو کردن ساختارشهر همراه باچهارنمونه موردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی فضای شهری

طراحی فضای شهری

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران

ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان