منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمودرضا کی منش

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

مهندسی ایمنی و ترافیک

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

زبان تخصصی مهندسی راه آهن

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهسازی

راهسازی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب روسازی راه

روسازی راه

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان