منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد قلی پور

کتاب بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها

مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان