منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد حسین فاضل زرندی

کتاب روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان