منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد افتخاری یزدی

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان