منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمد اصفهانی

کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت(کارشناسی ارشد)

زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت(کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب PHD زبان دکتری

PHD زبان دکتری

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان