منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمدرضا مهرگان

کتاب مبانی نظری تحقیق در عملیات

مبانی نظری تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه

مدل های تصمیم گیری با اهداف چندگانه

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)

تحلیل پوششی داده ها (ویراست دوم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

پژوهش عملیاتی پیشرفته

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان