منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات محمدرضا افضلی

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

هندبوک تهویه مطبوع کریر carrier

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان