منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات مایکل موتینگی

کتاب برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت رویکرد های بهینه سازی فازی نوین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان