منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات فریبرز ریاحی

کتاب مقدمه ای بر تثبیت پسماند هسته ای

مقدمه ای بر تثبیت پسماند هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان