منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات فرهود ضیائی

کتاب دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون

دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان