منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات فرقان خاکزاد

کتاب روش های محاسبات عددی

روش های محاسبات عددی

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

پژوهش عملیاتی 1 (تحقیق در عملیات)

ناشر: انتشارات متین فر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان