منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات فرزین حاجی جمشیدی

کتاب ریاضیات عمومی 1 - پیشرفته

ریاضیات عمومی 1 - پیشرفته

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب ریاضی مهندسی (ویرایش چهارم)

ریاضی مهندسی (ویرایش چهارم)

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی

حل المسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب ریاضیات عمومی 2 و 3 پیشرفته

ریاضیات عمومی 2 و 3 پیشرفته

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان