منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات فاروق مظلومی

کتاب نقشه خوانی و ناوبری زمینی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی GPS

تکنولوژی GPS

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب رسم فنی آسان

رسم فنی آسان

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان