منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات فاروق مظلومی

کتاب نقشه خوانی و ناوبری زمینی

نقشه خوانی و ناوبری زمینی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی GPS

تکنولوژی GPS

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب رسم فنی آسان

رسم فنی آسان

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان