منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات غلامرضا لطیفی

کتاب رهیافتی بر مدیریت بومی آب,بازار و محله (در دوران معاصر ایران)

رهیافتی بر مدیریت بومی آب,بازار و محله (در دوران معاصر ایران)

ناشر: انتشارات آثار فکر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب نقش طراحی شهری در ساماندهی فضاهای باز و پویا

نقش طراحی شهری در ساماندهی فضاهای باز و پویا

ناشر: انتشارات آثار فکر
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب امنیت و شهراسلامی

امنیت و شهراسلامی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی شهری

مبانی و اصول برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب مدیریت شهری

مدیریت شهری

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان