منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات غلامرضا لطیفی

کتاب امنیت و شهراسلامی

امنیت و شهراسلامی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی شهری

مبانی و اصول برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

مبانی و اصول برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت شهری

مدیریت شهری

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان