منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات غلامرضا غفاری

کتاب سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی

سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان