منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عماد شیخان

کتاب مروری جامع بر مدیریت تولید

مروری جامع بر مدیریت تولید

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان