منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات علی بهبودی املشی

کتاب اثرات پدیده انفجار بر روی مواد (اصول مهندسی انفجار)

اثرات پدیده انفجار بر روی مواد (اصول مهندسی انفجار)

ناشر: انتشارات یا مهدی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان