منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات علی اکبر عنابستانی

کتاب برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران

برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

تکنیک ها و مدل های مکان یابی کاربری اراضی در سکونتگاه های روستایی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

کاربرد GIS در برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان