منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات علی اکبر عالم زاده

کتاب ریاضیات گسسته و کاربردهای آن (جلد دوم)

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن (جلد سوم)

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن (جلد سوم)

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن (جلد اول)

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن (جلد اول)

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان