منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات علی اصغر پورعزت

کتاب مدیریت ما مدیریت اسلامی درپرتونهج البلاغه امام علی (ع)

مدیریت ما مدیریت اسلامی درپرتونهج البلاغه امام علی (ع)

ناشر: بنیاد نهج البلاغه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سازماندهی و طراحی ساختار

سازماندهی و طراحی ساختار

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی عصرمدار

مدیریت راهبردی عصرمدار

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان