منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عباس کاظمی

کتاب مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان