منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عباس مقدسی

کتاب کلید مهارت محاسبه ، نصب، راه اندازی و پارامتردهی درایوMICRO MASTER

کلید مهارت محاسبه ، نصب، راه اندازی و پارامتردهی درایوMICRO MASTER

ناشر: انتشارات نبض دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب برنامه نویسی، نصب و راه اندازی Mini PLC LOGO

برنامه نویسی، نصب و راه اندازی Mini PLC LOGO

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی WinCC flexible (مقدماتی تا پیشرفته)

آموزش کاربردی WinCC flexible (مقدماتی تا پیشرفته)

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان