منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات عباس صمدی

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان