منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات شهنام طاهری

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان