منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سیروس رحیمی

کتاب جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پکیج های حرارتی

پکیج های حرارتی

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان