منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سید رضا سید جوادین

کتاب مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی

مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان