منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سید جعفر سجادی

کتاب برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات 2 (ویرایش جدید)

تحقیق در عملیات 2 (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان