منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سید جعفر سجادی

کتاب برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

برنامه ریزی خطی (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب تحقیق در عملیات 2 (ویرایش جدید)

تحقیق در عملیات 2 (ویرایش جدید)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان