منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سهراب خلیلی شورینی

کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی  پلتفرمی برای معماری کسب و کار

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی پلتفرمی برای معماری کسب و کار

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب شرکت سهامی حیوانات (رمان مدیریتی)

شرکت سهامی حیوانات (رمان مدیریتی)

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان