منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات سعید شفیعی

کتاب اصول و مبانی طراحی شهری جلد اول

اصول و مبانی طراحی شهری جلد اول

ناشر: انتشارات علم ودانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی معماری و شهرسازی

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

ناشر: انتشارات راد نو اندیش
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب حمل و نقل

حمل و نقل

ناشر: انتشارات شهر آب
نویسنده:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان