منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات ساسان امیرافشاری

کتاب مکانیک سیالات (آزمون کارشناسی ارشد )

مکانیک سیالات (آزمون کارشناسی ارشد )

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۷,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد پی سازی سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری پی سازی سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد هیدرولیک سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک سری عمران

آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک سری عمران

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان