منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات ز. تانگ

کتاب داده کاوی با SQL Server

داده کاوی با SQL Server

ناشر: انتشارات پرتونگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان