منو های سمت راست

کتاب ها » تالیفات رومن چپلر

کتاب کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟

کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخدادها

کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخدادها

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب کتاب تصمیم : 50 الگو برای تفکر راهبردی

کتاب تصمیم : 50 الگو برای تفکر راهبردی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان